ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 2017-12-01T18:23:07+00:00

Η Συμβουλευτική ξεκίνησε «άτυπα» από τότε που ξεκίνησαν και οι ανθρώπινες σχέσεις και έχει σαν στόχο να διευκολύνει το άτομο να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τα «θέλω» του,  να το ενθαρρύνει να θέσει τους προσωπικούς του στόχους, να έρθει σε επαφή με τα δυνατά του στοιχεία και να τα αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό, ώστε να ζει με ποιότητα, ακεραιότητα, ευημερία.

Αριθμοσοφία

Οι Κοσμικές Ιερές ενέργειες των 9 Αριθμών είναι γύρω μας, είναι μέσα μας, είναι παντού! Μαθαίνοντας για τις ιδιότητες και τις ενέργειες των ιερών αριθμών γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας το γιατί και το πώς των πράξεών μας.

Η Αυτογνωσία μέσα από την Αριθμοσοφία δεν αναφέρεται σε «μαντείες» ή «προβλέψεις» αλλά σε «ενέργειες» που εντοπίζονται μέσω των αριθμών ξεχωριστά για κάθε προσωπικότητα, ανάλογα με την ανάπτυξη των ενεργειακών κέντρων και την εξέλιξη του χαρακτήρα μας.

Πρόκειται για μια αυτό-γνωσιακή αναζήτηση βήμα προς βήμα, πτυχή προς πτυχή, που καταλήγει σε μια βαθειά ακτινογραφία του εαυτού.

Ενεργειακό Feng Shui

Η φιλοσοφία του φενγκ σούι , ή ακριβέστερα φανγκ σουέι είναι ένα σύστημα παραδοσιακής κινεζικής γεωμαντείας.
Στη σύγχρονη εποχή, με τον όρο «φενγκ σούι» αποκαλείται η τοποθέτηση διαφόρων αντικειμένων σε ένα χώρο, έτσι ώστε να υπάρχει καλή ενέργεια. Στα κινεζικά σημαίνει αέρας και νερό και το όνομα αυτό δόθηκε από τα δύο σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός οικοπέδου, δηλαδή τον αέρα (επηρεάζεται από τα δάση ή τα βουνά κτλ) και το νερό (ποτάμια, λίμνες κτλ).

Η φιλοσοφία του φενγκ σούι είναι κοινή και στην αρχαία και τη σύγχρονη μορφή του. Κοινή βάση είναι ότι τα πάντα αποτελούνται από την ενέργεια που λέγεται «τσι». Αυτή η ενέργεια μπορεί να πάρει τις μορφές 5 βασικών στοιχείων: νερό, φωτιά, ξύλο, μέταλλο και γη. Αυτά τα 5 στοιχεία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αλληλoσχετίζονται.

Σύμφωνα με την κινεζική φιλοσοφία, ο άνθρωπος σχετίζεται με το περιβάλλον και αλληλεπιδρά με αυτό. Κατά την αρχαία Κινέζικη ιατρική, όλες οι ασθένειες προέρχονται από δυσαρμονία στο ανθρώπινο τσι. Το κάθε ζωτικό όργανο αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 5 στοιχεία τσι.

Life Coaching

Το Life Coaching (Προσωπική υποστήριξη) είναι ένας τρόπος να φέρετε πραγματική αλλαγή στη ζωή σας, να ανακαλύψετε τον εαυτό σας, τα βαθύτερα θέλω σας, τις κρυφές σας ανάγκες, να βάλετε προτεραιότητες, να θέσετε υψηλούς στόχους που θα επιτευχθούν, να δραστηριοποιηθείτε και να να πειθαρχήσετε για να τους πετύχετε.

NLP

Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός (NLP) είναι μια προσέγγιση επικοινωνίας, προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας που δημιουργήθηκε από τον Richard Bandler και τον John Grinder στην California, το 1970.
Περιλαμβάνει τις τρεις πιο σημαντικές συνιστώσες που εμπλέκονται στην παραγωγή ανθρώπινων εμπειριών: την νευρολογία, την γλώσσα και τον προγραμματισμό. Το νευρολογικό σύστημα ρυθμίζει το πώς λειτουργεί το σώμα μας, η γλώσσα καθορίζει το πώς επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και ο προγραμματισμός μας καθορίζει τα είδη των μοντέλων του κόσμου που δημιουργούμε. Ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός περιγράφει τα θεμελιώδη δυναμική μεταξύ του μυαλού (νευρώνες) και της γλώσσας (γλωσσικές) και πώς η αλληλεπίδρασή τους επηρεάζει το σώμα και τη συμπεριφορά μας (τον προγραμματισμό μας).
Μέσα από τον Νευρο-Γλωσσικό Προγραμματισμό θα μάθετε (NLP) πώς να ανακαλύψετε τη δύναμη που βρίσκεται μέσα σας έτσι ώστε να πετυχαίνεται όσα θέλετε και αξίζετε.