ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ 2017-12-02T23:11:39+00:00

Η εταιρεία ιδρύθηκε για να προτείνει αλλά και να αγκαλιάσει νέες ιδέες και προτάσεις, και να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους τομείς της διοργάνωσης, της διάδοσης, της υλοποίησης έργων που σκοπό έχουν την προαγωγή της ποιότητας ζωής στον εθνικό και διεθνή χώρο με την ταυτόχρονη προώθηση της υγιεινής διατροφής, της εναλλακτικής ιατρικής, της βιολογικής καλλιέργειας, του αγροτουρισμού, της οικολογίας, του εθελοντισμού, καθώς και την ανάπτυξη και προώθηση συμβουλευτικών δομών σχετικά με την εκπαίδευση, την δια βίου εκπαίδευση και σχετικά κοινωνικά θέματα.

  • Εκθέσεις

  • Σεμινάρια

  • Συνέδρια

  • Ημερίδες

  • Ομιλίες
  • Εκδηλώσεις

Όραμα | Στόχοι

✓ Δημιουργικές, επιτυχημένες συνεργασίες!

 Η προώθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας
(αρχαία ελληνικά και νεοελληνικά) και της προσφοράς
της σε παγκόσμιο επίπεδο!

 Δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο
εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σκοπό την ενημέρωση και
την έμπνευση για την δημιουργία ιδανικών κοινωνιών!

Δημιουργούμε, συνεργαζόμαστε, υλοποιούμε
βασιζόμενοι στις αξίες μας που είναι:

Θέληση – Αγάπη – Βεβαιότητα – Ακεραιότητα – Εμπιστοσύνη – Συνεργασία